Schneider-Trnavský | Machajdík | Dvořák

 • M. Schneider-Trnavský: Sonáta g moll
 • Peter Machajdík: Sonáta Rosenberg
 • Antonín Dvořák: Sonáta F dur

8,00 €

Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g moll, op. 12 (1904)

  1. Allegro 8:37
  2. Scherzo 2:06
  3. Adagio 4:29
  4. Rondo 4:02

Peter Machajdík: Sonáta Rosenberg (2010)

  5. Moderato 3:01
  6. Lento 3:36

7. Allegro 7:07

Antonín Dvořák: Sonáta F dur, op. 57 (1880)

8. Allegro, ma non troppo 12:03 

9. Poco sostenuto 6:50

10. Allegro molto 6:21

Slovenský skladatel Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958) patří mezi velké zjevy slovenské hudby první poloviny 20. století. Trnavský se ve své tvorbě věnoval zejména slovenské lidové písni a liturgickým hudebním formám. Komorní hudba v hierarchii Trnavského tvorby zaujímá poměrně skromné místo. Její jediný významný zástupce je Sonáta g moll pro housle a klavír, op. 12 z roku 1904. Obsah skladby odráží rysy autorovy mladé výbušné osobnosti: vtip, melodickou invenci, sklon k lyrice a meditativnosti. Sonáta patří k pilířům klasické slovenské komorní hudby. 

Slovenský skladatel, performer a tvůrce zvukových instalací Peter Machajdík zaujímá ve světe soudobé hudby unikátní místo. Mezinárodně uznávaným se stal po úspěchu svého multimediálního projektu Intimate Music na festivalu Inventionen 1994 v Berlíně. Machajdík spolupracuje s komorními soubory, orchestry, choreografy, tanečníky, výtvarnými umělci. Komponuje hudbu k filmům a pro divadelní představení. Za svou tvorbu obdržel nejvýznamnější ocenění v oblasti vážné hudby na Slovensku - Cenu Jána Levoslava Belly. Sonáta Rosenberg pro housle a klavír z roku 2010 je skladba jedinečné architektury, která koketuje s minimalismem. Přesto vypovídá o bohatém hudebním a filozofickém myšlení autora. Československé komorní duo premiérovalo Sonátu Rosenberg na festivalu Forfest v Kroměříži.

Český skladatel Antonín Dvořák (1841 - 1904) se řadí k nejproslulejším osobnostem českého národa. Více než jedno století trvá intenzivní zájem o jeho hudbu v jeho vlasti i po celém světě. Léta 1878 až 1880 jsou v kontextu Dvořákovy tvorby označovány jako slovanské období. Vyznačují se výrazným příklonem k slovanské lidové hudbě a zároveň představují jeho nejplodnější období. Během krátkého časového úseku vzniklo obrovské množství skladeb. V závěru tohoto období napsal Dvořák i poměrně málo hranou Sonátu F dur, op. 57 pro housle a klavír, která je jedinou jeho dochovanou kompozicí nesoucí označení "sonáta". Vznikala skoro souběžně se slavným houslovým koncertem a moll, op. 53 v roce 1880 a v podstatě je jeho lyrickým protějškem. Její obsahový postup k závěrečné veselé větě je stejný jako u koncertu. Forma skladby, motivická práce i zvukové spojení obou nástrojů prozrazují ruku mistra.

Nahráno v Českém rozhlase Brno v květnu a červenci 2011, hudební režie Tomáš Řezníček a mistr zvuku František Šlechtický. Studio digital recording 2011. Record Label: Czech Radio. Catalogue Nr.: CR05912 - CD. UPC / EAN Code: 8590236059122