O nás

český houslový virtuos Pavel Burdych

Pavel Burdych absolvoval v oboru hra na housle Konzervatoř v Pardubicích (1994 - 2000) a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (2000 - 2005). V letech 1999 - 2010 byl členem Komorní filharmonie Pardubice. V roce 2004 založil s pianistkou Zuzanou Berešovou Československé komorní duo, se kterým vystoupil na více než 300 samostatných koncertech. V současnosti je též doktorandem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsou tématem jeho disertační práce Idylické hudební obrazy Karpaty a Alpy v kontextu tvorby a doby Bély Kélera. V roce 2014 stál u založení Společnosti Bélu Kélera, která má za cíl oživení tvorby rodáka z Bardejova Bély Kélera. V současnosti zde působí v pozici uměleckého ředitele. Věnuje se též soukromé výuce hry na housle.

Publikační činnost:

BURDYCH, Pavel. Hudební dílo Tempete et calme Bély Kélera s metodickými a interpretačními poznámkami Pavla Burdycha. Příspěvek ve sborníku. Praha: Univerzita Karlova v Praze: 2018. s. 247-256. ISBN: 978-80-7290-978-0

BURDYCH, Pavel. Klavírna tvorba Bélu Kélera prvýkrát už aj na CD. Recenzia. Opera Slovakia. ISSN: 2453-6490


slovenská klavírna virtuózka Zuzana Berešová

Rodáčka z obce Pavlovce nad Uhom. Po absolutóriu na konzervatóriu v Košiciach študovala klavírnu hru na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (2000 - 2003, titul: Bc.) a Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (2003 - 2005, titul: MgA.). V roku 2016 obhájila dizertačnú prácu Interpret a mladé publikum v kontexte esteticko-receptívnej skúsenosti na začiatku 21. storočia na Univerzite Palackého v Olomouci (titul: Ph.D.).
Publikačná činnosť

BEREŠOVÁ, Zuzana. Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21.storočia: Historický aspekt a revízia hudobného obrazu Bélu Kélera Noc v Benátkach. Príspevok v zborníku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove: 2013. s. 110-120. ISBN 978-80-555-0997-6.

BEREŠOVÁ, Zuzana. Musica et educatio IV.: Interpret a publikum v kontexte esteticko-recepčnej skúsenosti na začiatku 21. storočia. Príspevok v zborníku. Ružomberok: Verbum: 2013. s. 92-96. ISBN 978-80-561-0018-9

BEREŠOVÁ, Zuzana. Amadeus Brno 2013. Recenze. Brno: Opus Musicum 2/2013. s.71-74. ISSN 0862-8505.

BEREŠOVÁ, Zuzana. Musica et educatio V.: Tvůrčí prostředí hudebního interpreta a jeho psychologické důsledky. Príspevok v zborníku. Ružomberok: Verbum: 2014. s. 219-224. ISBN 978-80-561-0129-2.

BEREŠOVÁ, Zuzana. Teorie a praxe hudební výchovy III.: Autogenéza interpreta pri výbere hudobného diela. Príspevok v zborníku. Praha: Univerzita Karlova v Praze: 2014. s. 60-65. ISBN 978-80-7290-724-3.

BEREŠOVÁ, Zuzana. Karol Medňanský (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikologóv a interpretov 21. storočia. Recenzia. Opus musicum. 2014, 46(6), 107-110. ISSN 0862-8505.

BEREŠOVÁ, Zuzana. Ars et educatio I.: Výzkum preferencí hudebních děl z uceleného koncertního programu u žáků 6. a 7. ročníků základních škol v Česku a na Slovensku. Príspevok v zborníku. Ružomberok: Verbum: 2015. s. 17-24. ISBN 978-80-561-0240-4.

BEREŠOVÁ, Zuzana. Interpret a mladé publikum v kontextu esteticko-recepční zkušenosti na počátku 21. století. Olomouc, 2016. Dizertačná práca. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy