Kupkovič: Komorná hudba pre husle a klavír

  • Sonatína č. 3 D dur
  • Téma a 13 variácií
  • Sonáta č. 5 f mol
  • Arménske piesne z Garin
  • Pochod F dur
  • Dvojitý pochod G dur
  • Kompliment
  • Talizman
  • Suvenír
12,00 €

Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Ladislav Kupkovič sa narodil 17. marca 1936 v Bratislave. Absolvoval štúdium hry na husliach na bratislavskom konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave, kde súčasne študoval aj dirigovanie. Od roku 1960 bol členom Slovenskej filharmónie. V roku 1963 inicioval vznik súboru Hudba dneška, ktorý sa zameriaval na interpretáciu experimentálnej hudby. Zaradil sa medzi najaktívnejších mladých skladateľov. Jeho výrazné skladateľské a interpretačné výkony mu v roku 1969 umožnili získať štipendium DAAD na ročný tvorivý pobyt v západnom Berlíne. Po skončení štipendijného pobytu sa rozhodol emigrovať do západného Nemecka a jeho pôsobiskom sa stal Köln. V roku 1973 prijal miesto na Hochschule für Musik, Theater und Medien v Hannoveri, kde vyučoval novú hudbu, hudobnú teóriu a skladbu. V roku 1976 bol vymenovaný univerzitným profesorom. Od sedemdesiatych rokov sa od svojich avantgardných diel začal prikláňať k tonálnej hudobnej kompozícii. Popri úspešnom pedagogickom pôsobení tvorí bohaté a žánrovo rozmanité hudobné dielo, do ktorého patria tri opery, sedem symfónií, koncerty a sonáty, sláčikové kvartetá, drobné virtuózne skladby a stovky filmových, televíznych a javiskových hudieb. S jeho rozsiahlou hudobnou tvorbou, medzinárodne uznávanou, sa slovenskí poslucháči mali možnosť oboznámiť až po roku 1990. V roku 1996 sa stal čestným občanom obce Cífer. V máji 2016 prevzal Mimoriadnu cenu Slovenského ochranného zväzu autorského za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry. Ladislav Kupkovič zomrel 15. júna 2016 v Hannoveri. 

Titulná strana: štylizovaný dvojportrét Ladislava KUPKOVIČA, acryl, 2016. Autor: Elsa Siváková, slovenská maliarka štylizovaných portrétov, figurálnych kompozícií, zátiší a krajinomaľby. 

Produced by Ctibor Kolínsky • Recording director František Poul • Recording engineer Václav Frkal • Commentary © Zuzana Berešová • Translations © Eva Králová, Irmhild Kupkovič • Design © Aleko • Cover © Elsa Siváková, stylized double portrait of Ladislav Kupkovič, acryl, 2016 • Photos © Ondra Vala, Archive Ladislav Kupkovič • Recorded digitally in Concert Hall Dvorana, Bratislava, October 2016 • Diskant, Račianska 97, 831 02 Bratislava, Slovakia • © 2016 Slovan Art • (P) 2016 DISKANT 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.