Dvořák & Suchoň

ANTONÍN DVOŘÁK

  • Nocturne in B major, op.40, B.48a
  • Capriccio B.81
  • Ballade in d minor, op.15/I, B.139 
EUGEN SUCHOŇ
  • Fantasy - Larghetto, un poco rubato-Allegro e energico-Larghetto
  • Burlesque - Allegro giusto-Andante con afflizione-Allegro giusto
12,00 €

Kompaktný disk Československého komorného dua obsahuje diela dvoch velikánov českej a slovenskej hudby - Antonína Dvořáka a Eugena Suchoňa. Nokturno, Capriccio a Balada nie sú v celkovom kontexte Dvořákovho diela často zaznamenávané a Fantázia a Burleska, v autorskej verzii Eugena Suchoňa pre husle a klavír, je vydaná vo svetovej premiére.

  • ANTONÍN DVOŘÁK (1841 - 1904)

Nokturno H dur, op. 40, B48a (1875, rev. 1892) existuje v troch autorských verziách: pre orchester (B47), pre husle a klavír (B48a) a pre štvorručný klavír (B48b). Ide o kompozíciu s takmer nemenným výrazom v celom rozsahu jej trvania. Nekonečná melódia v husliach postupuje v neveľkých melodických krokoch nad monotónnym sprievodom v osminových hodnotách a nad neustále znejúcim hlbokým basovým fis, ktorú vystrieda hybnejší stredný diel z dnešného pohľadu evokujúci jazzové prvky v klavíri. V závere sa vracia pôvodný charakter.

Capriccio, B81 (1878) s podtitulom koncertné rondo bolo tretím Dvořákovým dielom pre husle a klavír. Za jeho života sa nedočkalo svojho vydania a preto nemá opusové číslo. Dôvodom bol zrejme súbežný vznik Capriccia s podobne národne ladenými dielami, najmä I. radou Slovanských tancov. Dvořákov nakladateľ Simrock vo svojom edičnom pláne uprednostnil Slovanské tance a následne tiež Mazurek, op. 49 pre husle a klavír (1879), ktorý bol formovo vyhranenejší a voči desaťminútovému Capricciu časovo úspornejší. Capriccio bolo Dvořákom prepracované v roku 1892. V kritickej edícii bolo uverejnené až v roku 1975 v Editio Supraphon.

Balada d mol, op. 15, B139 (1884) vznikla na objednávku vydavateľa Johna W. Coatesa, ktorý si želal uverejniť vo vianočnom vydaní hudobného časopisu Magazine of Music Dvořákovu skladbu menšieho rozsahu.

  • EUGEN SUCHOŇ (1908 - 1993)

Fantázia a Burleska, op. 7 (1948) je vytvorená z Burlesky (1933) a k nej dokomponovanej Fantázie (1948). Aj keď 15 ročný odstup vzniku oboch častí je znateľný, Suchoň sa snažil, aby dielo pôsobilo celistvo. Preto vložil časť jednej témy Burlesky do Fantázie a naopak úvodnú tému z Fantázie pripomenul v záverečnej husľovej kadencii v Burleske. Kompozíciu Suchoň venoval svojmu predčasne zosnulému bratovi, huslistovi Antonovi Suchoňovi. Fantázia a Burleska bola niekoľkokrát vydaná vo verzii pre husle a orchester, ale autorskú verziu pre husle a klavír, ktorú Suchoň sám ako vynikajúci klavirista tiež napísal, nikto na zvukovom nosiči nevydal. A tak je premiérovo zaznamenaná na tomto kompaktnom disku až po 71 rokoch od svojho vzniku.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu