Zabudnutej skladbe vrátili život

20.08.2013

Mladá ambiciózna dvojica umelcov nám predstavila tvorbu bardejovského rodáka Bélu Kélera pre husle a klavír. Pavel Burdych a Zuzana Berešová, po vyše 150 rokoch, rekonštruovali zabudnutý rukopis skladby Tempete et calme (Vášeň v srdci, pokoj v duši), ktorý s nesmiernym entuziazmom naštudovali a v novodobej premiére uviedli na svojom koncerte v Zrkadlovej sále hotela Astória. Obaja umelci presvedčili dokonalou znalosťou predlohy, skvelou technikou, súhrou a dynamikou. Zabudnutej skladbe vrátili život s vášňou v srdci pre radosť a pokoj duše nás všetkých. Nasledoval hudobný obraz Noc v Benátkach. V naštudovaní komorného dua už zaznel v svojej novodobej premiére na koncerte k 130. výročiu smrti skladateľa vlani. Efektnú kompozíciu reprízovali mladí umelci s interpretačnou rutinou, uvoľnene a s istotou sa venovali detailnému vypracovaniu jednotlivých fragmentov a jemných nuáns skladby. Oba nástroje s ľahkosťou a eleganciou "vyrozprávali" príbeh Harlekýna a Kolombíny, odohrávajúci sa vo víre karnevalovej noci v Benátkach. Skladba dýchala, vďaka osobnému vkladu umelcov, strhujúcim výrazom a precítenou atmosférou jednotlivých epizód. Sériu epických scén uzavrela rytmická Tarantela a dynamické španielske Bolero v bravúrnom podaní oboch zanietených umelcov. V závere koncertu sme si vypočuli 3. Uhorské idyly pre husle a klavír op.134. Autor skladby postupne zdokonaľoval, viackrát prepracoval a nakoniec vydal tlačou, ako svoj posledný opus. V podaní Československého dua zazneli Idyly prvýkrát kompletne ako celok. Početné publikom v preplnenej sále im nadšene tlieskalo a vynútilo si prídavok. Bol to mimoriadny zážitok, za čo vďačíme osobnému vkladu oboch mladých umelcov, ktorý prebudili k životu po dlhých rokoch zabudnutia skvostné skladby nášho rodáka, Bélu Kélera. Ďakujeme.

Peter Bubák, Zdroj: Bardejovské novosti