Vystúpenie Československého komorného dua na oslavách 100. výročia ČSR na Taiwane

28.09.2018

Slovenský ekonomický a kultúrny úrad spoločne s Českým ekonomickým a kultúrnym úradom v Taipei pripravili vo štvrtok (27. septembra 2018) oslavy štátnych sviatkov oboch krajín, ktoré sa symbolicky uskutočnili v jeden deň, na tom istom mieste, s cieľom pripomenúť si 100. výročie vzniku Československa. 

Podujatie moderoval Sommer Kao, ktorého prezident Václav Havel v 90-tych rokoch odmenil vysokým štátnym vyznamenaním za zásluhy propagácie ČR a neskôr sa orientoval na Slovensko. Nedávno vydal vôbec prvú všeobecnú publikáciu o Slovensku v tradičných čínskych znakoch. A taktiež pomáha taiwanským cestovným kanceláriám spoznávať krásy našej vlasti už niekoľko rokov.

Sommer Kao v krátkosti predstavil hosťom históriu Česko-Slovenska a slovo prenechal vedúcemu úradu Martinovi Podstavkovi, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol jedinečnosť spoločnej aktivity úradov dvoch štátov spojenej s oslavou 100. výročia založenia Československa. Pripomenul, že táto historická etapa nás naučila pozitívnu lekciu - rozdelenie dvoch národov nemusí nevyhnutne viesť k vojnám alebo budovaniu múrov, ale vytvára hlbšie a silnejšie priateľstvo a spoluprácu medzi nástupníckymi štátmi, Slovenskom a Českou republikou.

Po príhovore Sommer Kao oficiálne odovzdal vedúcemu úradu Martinovi Podstavkovi publikáciu o Slovensku, ktorá je prvou publikáciou o našej krajine na Taiwane.

Podujatie pokračovalo koncertom Československého komorného dua. Český huslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová predstavili diela od popredných skladateľov ako Leoš Janáček, Peter Machajdík, Antonín Dvořák a mnoho ďalších. Predstavenie malo u divákov veľký úspech, čomu sa niet čo diviť, keďže je publikom aj kritikmi oceňované za vysokú profesionalitu, perfektnú súhru a muzikalitu.