Valčíky očarili

19.08.2014

5. kultúrne leto Bélu Kélera pokračovalo recitálom Československého komorného dua. Tentokrát si pre svoje vystúpenie, v zhode s dramaturgickým zámerom festivalu, pripravili v prvom rade štyri valčíky Bélu Kélera pre husle a klavír, ktoré zazneli v tejto verzii po prvýkrát. V bravúrnom podaní komorného dua zaznel valčík Posledné hodiny šťastia, Op.100 s nádhernými melodickými oblúkmi a s množstvom trilkov a ďalších efektných ozdôb v husľovom parte. Skvele vyznela zvukomaľba hodín odbíjajúcich jedenástu s výraznými akcentmi klavíra za nežného tremola huslí. V novodobej premiére zneli tiež valčíky Deutsches Gemüthsleben, Op. 88 a Rakúsko-uhorský valčík, op.91. Komorné duo skvele vystihlo pokoj a pohodu prvého valčíka, kým v druhom dominovali melodické i rytmické kontrasty predlohy. Autor veľmi efektne zjednocuje uhorský čardáš s rakúskym valčíkom, v závere konfrontuje Rákószyho pochod z vtedajšou rakúskou hymnou Josepha Haydna. Interpretácia tohto valčíka bola azda najpresvedčivejšia. Veľmi sa páčil i štvrtý, najznámejší valčík, Na krásnom Rýne spomínam na Teba, op.83. V úvode koncertu zaznela v rýchlom tempe Veseloherná predohra, op.73. Striedanie akcentov jednotlivých nástrojoch v rýchlom tempe tvorilo rovnocenný dialóg oboch nástrojov s optimistickým veseloherným espritom. V repríze zazneli ešte Tri uhorské idyly, Op. 134. V porovnaní s vlaňajším prevedením bolo cítiť gradáciu interpretácie. Prehĺbila sa melodičnosť a dynamika pomalých zádumčivých častí, znásobilo sa brio rýchlych čardášových sekvencii. Na záver koncertu zaznela nová úprava čardáša Spomienka na Bardejov, op.31 pre dvoje huslí a klavír, ktorú vytvoril a interpretoval Pavel Burdych s Andreou Astrabovou s klavírnym sprievodom Zuzany Berešovej. Nadšené publikum si dlhým intenzívnym potleskom vyžiadalo jeho repetíciu.

Peter Bubák, Zdroj: Bardejovské novosti