Súčasná slovenská hudba na Forfeste

01.08.2016

Festivalový maratón pokračoval vynikajúcim koncertom Československého komorného dua (huslista Pavel Burdych, klavíristka Zuzana Berešová), venovaným životnému jubileu skladateľa, huslistu, dirigenta a zakladateľa súboru Hudba dneška Ladislava Kupkoviča. Bolo by zaujímavé preskúmať, prečo autor novátorských a šokujúcich skladieb zmenil kompozičnú orientáciu a zriekol sa sonorizmu v prospech tonálnej harmónie. Sonáty z rokov 1991 a 1999, Téma a 13 variácií, Arménske piesne z Garin, Dvojitý pochod, Kompliment či Talizman svedčia o tom, že to myslel vážne. Souvenir (1971) - virtuózna a veľmi efektná skladba - pripomína skor štýl Fritza Kreislera a salónnosť z doby secesie.

Elena Letňanová, Hudobný život 7-8/2016. s.50. ISSN 1335-4140.