Štvrťstoročie medzinárodného festivalu FORFEST 2014

01.10.2014

Koncert výborného Československého komorného dua prekvapil meditatívnym ladením repertoáru. Jemné vrstvy v podstate tonálnej a minimalistickej kompozície nestora ukrajinskej moderny, Valentína Silvestrova, s názvom Post skriptum, udržali sólisti so zvyšujúcim sa napätím dôsledne uplatňovanej dynamiky v pianissime. Veľmi zaujala tiež česká premiéra Four Short Pieces pre sólo husle amerického autora Laurenca Sherra (nižšie na obrázku s P. Burdychom), osobne prítomného na koncerte. Farebnosť netradične poňatých pizzicat znela v podaní Pavla Burdycha presvedčivo. Ťažisko koncertu spočívalo v prezentácii slovenskej tvorby Sonáty č. 1 Ilju Zeljenku, Sonáty As - dur Eugena Suchoňa, málo hraného Karola Elberta a Spomalenín najmladšieho autora Petra Machajdíka, ktorý ako štipendista grantu DAAD žil v deväťdesiatych rokoch v Berlíne. Krehká štruktúra jeho diela odkazuje až k estetike a hudbe Arvo Pärta, ktorý bol v rovnakom čase súčasťou berlínskej medzinárodnej hudobnej komunity.

Elena Letňanová, Opus Musicum 5/2014