Spomienkové podujatie ZÚ SR v Kišiňove k 100. výročiu vzniku Československej republiky

12.11.2018

Slovenská a česká komunita v Kišiňove si v spoločnosti zástupcov diplomatického zboru a moldavskej spoločnosti 12. novembra 2018 pripomenuli 100. výročie založenia Československej republiky. 

Podujatie otvoril príhovorom mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavsku Dušan Dacho, ktorý ocenil úlohu spoločného štátu Slovákov a Čechov pri napĺňaní ich ambícií na sebaurčenie a sformovanie pozície samostatných, plnoprávnych členov medzinárodného spoločenstva, vyznávajúcich hodnoty a princípy slobody, demokracie a ochrany ľudských práv. Hostia osobitne ocenili symbolizmus koncertu Československého dua, stelesňujúceho pretrvávajúce vynikajúce vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi.