Slávnostný koncert v priestoroch Veľvyslanectva SR v Taliansku pri príležitosti 100. rokov od vzniku Československa

24.05.2018

Vyvrcholením dňa venovaného spoločnému výročiu Slovenskej republiky a Českej republiky - 100. rokov od vzniku Československa - bol slávnostný koncert v priestoroch Veľvyslanectva SR v Taliansku (24. mája 2018).

Spoločný prídavok koncertu: pieseň Láska, Bože, láska s riaditeľom Slovenského inštitútu maestrom Peterom Dvorským

Slávnostný koncert Československého komorného dua, ktoré tvoria klaviristka Zuzana Berešová (SR) a huslista Pavel Burdych (ČR) symbolicky podporil myšlienku úvodného príhovoru veľvyslanca SR J. Šotha o významných spoločných historických medzníkoch oboch našich krajín a pretrvajúcich vzájomných pozitívnych vzťahoch a konštruktívnej koexistencii v rámci spoločného Európskeho domu.