Slávnostné podujatie pri príležitosti osláv významných výročí spoločne v Lisabone usporiadali veľvyslanectvá ČR a SR

25.10.2018

Významným kultúrno-spoločenským podujatím bol slávnostný koncert pri príležitosti stého výročia vzniku 1. ČSR, ktorý sa konal 22. októbra 2018 vo vládnom zariadení Palácio Foz v centre Lisabonu. Na koncerte vystúpilo Československé komorné duo - pianistka Zuzana Berešová a huslista Pavel Burdych, a prezentovalo diela slovenských a českých autorov, vrátane skladby Petra Machajdíka s názvom "1-9-1-8" skomponovaného špeciálne k príležitosti 100. výročia založenia Československa. Koncert, ktorý sa stretol s mimoriadne pozitívnou odozvou pozvaných hostí, slávnostnými príhovormi otvorili veľvyslanci ČR a SR v Lisabone.