Pripomenutie 100. výročia založenia Československa vo Švajčiarsku

17.10.2018

V spolupráci veľvyslanectiev Slovenskej republiky a Českej republiky vo Švajčiarsku sa 16. októbra 2018 uskutočnil v koncertnej sále Konzervatória v Berne koncert Československého komorného dua.  

Na koncerte boli prezentované diela českých a slovenských skladateľov, vrátane skladby Petra Machajdíka s názvom 1-9-1-8, ktorá bola zložená špeciálne k príležitosti 100. výročia založenia Československa.

Veľvyslankyňa SR Andrea Elscheková Matislová a chargé d´Afaires ČR Irena Valentová v slávnostných príhovoroch zdôraznili význam vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ako aj spoločné prežitej tejto dejinnej etapy v živote oboch národov, na ktorú sme právom hrdí. Poukázali na úzku spoluprácu oboch teraz už samostatných štátov v celej škále oblastí vrátane kultúrnej, čoho potvrdením je aj spoločná realizácia koncertu Československého komorného dua.   

Podujatie sa stretlo s mimoriadne pozitívnou odozvou pozvaných hostí.