Oslavy 100. výročia Martinskej deklarácie

02.11.2018

V utorok 30. októbra 2018 sa na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Pekingu uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Čínskej ľudovej republike Dušan Bella v príhovore prítomným veľvyslancom, diplomatom, novinárom, podnikateľom, umelcom a študentom slovenského jazyka zdôraznil význam tohto jubilea a dôležitosť rozhodnutia elít slovenského národa pre vstup do spoločného štátneho zväzku s českým národom.

V rámci kultúrneho programu si publikum vypočulo Československé komorné duo, ktoré pozostáva z klaviristky Zuzany Berešovej a huslistu Pavla Burdycha, ktoré odohralo koncert zložený z desiatich skladieb slovenských a českých hudobných skladateľov.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Pekingu si týmto dovoľuje vyjadriť poďakovanie umelcom za ich značný vklad pri realizácii mimoriadne úspešného podujatia spojeného s týmto významným historickým míľnikom slovenskej histórie.