Měsíc česko-slovenské kulturní vzájemnosti 2009

09.10.2009

Vystoupení Československého komorního dua se vyznačovalo vysokou profesionalitou, perfektní souhrou a muzikalitou. Zcela po právu bylo jeho vystoupení odměněno vřelým uznáním publika. 

Edita Havlasová - předsedkyně Obce Slovákov v Teplicích

Pavel Burdych a Zuzana Berešová se stali zosobněním realizace česko-slovenské spolupráce. Prostřednictvím svého brilantního a výrazově procítěného interpretačního výkonu věnovali nadšeně aplaudujícímu publiku krásný umělecký zážitek

Lenka Přibylová, Teplický deník