Koncert u příležitosti 100. výročí vzniku Československa v Nikósii

08.11.2018

Česká a slovenská ambasáda uspořádaly 8. listopadu 2018 v Nikósii koncert na oslavu výročí vyhlášení nezávislosti společného státu v roce 1918, na kterém vystoupilo komorní duo hudebníků z obou zemí, klavíristka Zuzana Berešová a houslista Pavel Burdych. 

Slavnostního večera v Pallas Theatre se zúčastnili hosté z řad kyperských politiků včetně předsedy parlamentu Demetrise Syllourise, Češi a Slováci žijící na Kypru a členové diplomatického sboru v Nikósii. Velvyslankyně České republiky Helena Bambasová a slovenský velvyslanec Ján Škoda ve svých projevech zdůraznili klíčovou roli vzniku Československa v dějinách obou zemí, vyzdvihli vynikající vztahy mezi oběma, dnes již samostatnými státy, i přetrvávající hluboké vazby mezi Čechy a Slováky.

Komorní duo slovenské klavíristky Zuzany Berešové a českého houslisty Pavla Burdycha společně vystupuje již od roku 2004 a věnuje se tvorbě klasických autorů z obou zemí. V Nikósii zahráli oba umělci skladby nevýznamnějších českých a slovenských skladatelů (Janáček, Machajdík, Dvořák, Zeljenka, Martinů, Kéler, Shneider-Trnavský, Smetana, Suk, Kupkovič) a jejich vystoupení se setkalo s mimořádným ohlasem publika.