Karol Elbert je pre mňa už známy

25.12.2013

"Samotný koncert predstavil mnohovrstvovosť Elbertovej hudobnej tvorby. Na úvod zaznela Sonáta pre husle a klavír e mol, op. 4 z roku 1936. Moje hodnotenie - veľmi sa mi páčila. Môjmu pregnantnému hodnoteniu určite napomohla aj interpretácia diela prostredníctvom hudobného telesa s názvom Československé komorné duo. Mladí umelci, výkon však vysoko kvalitný. Však "Čechoslováci" sa aj činia, len tohto roku mali viac ako 50 koncertov. Posledné programové číslo bola skutočne nečakaná lahôdka. Jazzová sonáta č. 3, B-dur. Veľkú chválu "pejem" aj na Luciu Berešovú, ktorá sonátu bravúrne predviedla. Na úvod na klavíri hrala Berešová Zuzana, na záver Berešová Lucia. Žiadna zhoda mien, sú to sestry! Lucia je ešte študentkou VŠMÚ, ale kariéru má sľubne rozbehnutú.

Jozef Schwarz, Slovo