Forfest Kroměříž na počátku třetí dekády existence

01.09.2010

Na festivalu Forfest vystoupilo ČSKD po dvouleté přestávce, opět v přítomnosti mikrofonů Českého rozhlasu. Stěžejním dílem koncertu byla Sonáta pro housle a klavír Krzysztofa Pendereckého. Toto dílo napsané v roce 1999 duo ve svém podání premiérovalo na koncertě v Paříži při příležitosti oslav 20. výročí pádu komunismu ve východní Evropě. Česká a slovenská hudba byla zastoupena českým skladatelem Radomírem Ištvanem a nejhranějším současným slovenským skladatelem Petrem Machajdíkem, který pro Československé komorní duo napsal Sonátu "Rosenberg". Její světovou premiéru mohli posluchači slyšet právě na tomto koncertě. Speciální skladbou večera byly variace na moravskou lidovou píseň pro sólové housle s názvem Putovali hudci autora Emanuela Kuksy. Toto dílo zaznělo jako vzpomínka na nedožité 75. narozeniny profesora Bohumila Smejkala, který skladbu v roce 1999 premiéroval. Koncert patřil k vrcholům letošního ročníku festivalu a byl provázen mohutnými ovacemi publika, které si "vynutily" přídavek v podobě půvabné 2. věty Machajdíkovy Sonáty Rosenberg...

Velkým zážitkem byl recitál znamenitého mladého Československého komorního dua, které oslovilo nadšené publikum svým entuziasmem a uměleckou přesvědčivostí.

Jan Grossman - OPUS Musicum, "Forfest Kroměříž na počátku třetí dekády existence"

"Znamenitým uměleckým zážitkem bylo vystoupení mladého Československého komorního dua. Nedlouhou folklórně zabarvenou skladbu pro sólové housle Putovali hudci Emanuela Kuksy vystřídaly klavírní Mozartovské variace Radomíra Ištvana. A pak přišla Machajdíkova Sonata - skladba jedinečné architektury, která jako kdyby občas koketovala s minimal music, ale která svými třemi větami vypovídala o bohatém hudebním a filozofickém myšlení autora. Závěrečná skladba večera Sonata č. 2 Krzysztofa Pendereckého byla už jen lahůdkou z dílny klasika 20. století.

Jan Grossmann, HUDOBNÝ ŽIVOT - "Stává se z Forfestu česko-slovenský projekt?"