Forfest 2018

03.08.2018

Elena Letňanová: Forfest 2018. Hudobný život. 2018, 7-8, 53. ISSN 1335-4140

"Aj tento rok sme počuli známe československé duo Zuzana Berešová - klavír a Pavel Burdych - husle. Ponúkli zaujímavý výber z diel domácich skladateliek - Vítězslavy Kaprálovovej (Legenda, Burleska, Elegie), Ivany Loudovej (Sonáta pro housle a klavír), Silvie Bodorovej (Ancora una volta primavera a Concerto dei fiori), Iris Szeghyovej (Hommage à Rodin, najpútavejšie dielo koncertu s pôsobivými klastrami) a Viery Janárčekovej (zaujímavo atonálno-sonoristické a rytmicky briskné Duo Extatico s elektroakustickým zvukom)."