Forfest 2012

01.09.2012

Koncert portrétujúci tri sonáty svojského slovenského skladateľa Ilju Zeljenku bol pre chorobu interpretky Zuzany Berešovej nahradený tromi autormi, jubilujúcim Ladislavom Burlasom, Arvom Pärtom a Johnom Williamsom. "Obrazy meniacej sa zmyselnosti" od slovenského skladateľa strednej generácie Petra Machajdíka v súhre Lucie Berešovej a Pavla Burdycha sú príkladom peknej hudby, s minimalistickým hudobným myslením, plnej slnečného jasu, akejsi "debussyovskej" pohody, miernosti, "faunovského poobedia" v prírode a zážitkov šťastného človeka. Žiaden dramatický alebo tragický tón. Skladba sa tiež páčila mladému obecenstvu, ktoré sa s ňou identifikovalo, podobne "Fratres" pre husle a klavír od A. Pärta. Max Stern znel dvakrát rapsodicky vo variáciách pod názvom "Beduínske impresie" a "Pyiutasia Sephardic Fantasy" pre husle a klavír z r. 1991, kde spracováva osobité orientálne melódie. John Williams a jeho Tri kusy z Schindlerovho listu pre husle a klavír boli ako filmová hudba s tradičnou harmóniou a ľúbivou melódiou dobré pre každého. Vďaka Pavlovi Burdychovi, mimoriadne emocionálnemu huslistovi skladby, si získali pozornost.

Elena Letňanová, Hudobný život 9/2012