Dvadsiatysiedmy FORFEST 2016

01.09.2016

...Festivalový jedenásťdenný maratón hudby pokračoval vystúpením Československého komorného dua - Pavel Burdych, CZ - husle, Zuzana Berešová, SK - klavír. Koncert k životnému jubileu niekdajšieho zakladateľa a dirigenta pokrokového inštrumentálneho súboru Hudba dneška Ladislava Kupkoviča sa žiaľ zmenil na posmrtný hold autorovi, ktorý niekoľko dní pred koncertom zomrel. Iste je najzaujímavejšou otázkou, prečo autor vtedy novátorskej až šokujúcej skladby Mäso kríža zmenil svoju orientáciu a zriekol sa sonorizmu v prospech tonálnej harmónie a písania tradičných skladieb? Sonáty z rokov 1991 a 1999, Téma a 13 variácií, Arménske piesne z Garin, Dvojitý pochod, Kompliment, Talizman, svedčia, že to myslel vážne. Interpreti hrali s oddaním a vysokou profesionalitou. Suvenír - náročná, virtuózna a veľmi efektná skladba, pripomínala štýl skladieb Fritza Kreislera, salónnosť zo začiatku 20. storočia, obdobia secesie. 

Elena Letňanová, Opus Musicum 5/2016. s.71-79. ISSN 0862-8505.