Cyklus koncertů Hudobný rok na Použí 2009

09.10.2009

Ojedinělý koncert hudebních veličin se konal ve zdejší Základní umělecké škole. "Program je posluchačsky náročný, ale pan ředitel nás ubezpečil, že je zde vzdělané publikum," uvedl na úvod houslový virtuóz Pavel Burdych. V dokonalé symbióze houslí a klavíru zazněli skladby Miloslava Ištvana, Edvarda Griega a Eugena Suchoně. Veľké Kapušany ocenily výkon dua neutuchajícím potleskem."

Tomáš Horkay, Korzár - "Publikum nezklamalo ani hudební veličiny"

Jako první se v rámci Hudebního roku na Použí představilo Československé komorní duo. Sonátou Miloslava Ištvana nasadili mladí umělci vysokou laťku pro sebe i posluchače. V Griegově Sonátě strhli působivé dramatické oblouky a vhodně dávkovaná lyrická exprese. Vrcholem večera byla Suchoňova Fantázia op. 7. Dvojice ji podala s nasazením, temperamentem a identifikací se s výrazovou podstatou skladby a Suchoňovou poetikou.

Tomáš Horkay, Hudobný život - "Hudební rok na Použí"