Československý koncert žen-skladatelek

01.08.2018

Jan Vrkoč: Československý koncert žen-skladatelek. Hudební rozhledy: časopis pro hudební kulturu. 2018, 71(8), 20. ISSN 0018-6996

"Známé duo Zuzana Berešová (klavír) a Pavel Burdych (housle) vystoupilo ve středu 20. 6. Koncert byl sestaven výhradně z děl žen-skladatelek: nejprve Vítězslava Kaprálová -Legenda, Burleska, Elegie, pak mistrná Sonáta pro housle a klavír Ivany Loudové. Velmi mne zaujaly dvě skladby Sylvie Bodorové Ancora una volta primavera (Ještě jednou na jaře) a Concerto dei fiori (Květinový koncert). První skladba přímo hýří barevností. Nejprve slyšíme v houslích prodlevy nižší temné barvy, ale pak se objeví vysoké klenuté melodie, celé hrozny tremol, úžasně zvonivé nátryly a do toho všeho svěží, typicky "zurčící" zvuk klavíru. Také forma je uklidňující, tok hudby postupně přerušovaný tichem, jako by hudba sama "dýchala". Skladba působí, přímo přetéká zdravou životní energií. Kompozice Květinový koncert je pak zjevně neoklasická. Už zahájení chorálem v klavíru nás uvedlo do dávných staletí. Avšak historizující prvky byly zcela v rovnováze s moderním zpracováním a formou. Této skladbě, přes všechnu nápaditost, bych pouze vytkl přílišnou délku. Ani na hudební hostině není radno se přejídat... Následovalo dílo Iris Szeghy Hommage àRodin a skladba Viery Janárčekové Duo Extatico, tvořená technikou témbrů, což bylo podpořeno i elektroakustickým ozvučením. Československé komorni duo Berešová-Burdych se zhostilo skvěle i těch nejtěžší úkolů, které soudobá hudba může uchystat. Uznalý potlesk si pak vyžádal přídavek, skladbu Petera Machajdíka s názvem "1918"."