Československé komorné duo opäť s vysokým majstrovstvom a virtuozitou

01.11.2017

V nedeľu 22. októbra pokračoval v dome kultúry ďalší koncert jubilejného 20. ročníka Jesenného cyklu koncertov s finančnou podporou Hudobného fondu. Okrem toho to bol spomienkový autorský koncertz diel Ladislava Kupkoviča. Významný bol aj tým, že mu predchádzali sprievodné akcie s ním súvisiace - vernisáž obrazov Elsy Sivákove a odovzdanie certifikátu Obecného zastupiteľstva v Cíferi o premenovaní miestnej umeleckej školy na Základnú umeleckú školu Ladislava Kupkoviča. Prítomní posluchači odmenili všetky skladby dlhotrvajúcim potleskom. 

Viliam Hafner, Zdroj: Cíferpress