29. ročník festivalu Forfest bol venovaný stému výročiu vzniku Československa

02.08.2018

Elena Letňanová: 29. ročník festivalu Forfest bol venovaný stému výročiu vzniku Československa. Opus Musicum. 2018, 4, 50-57. ISSN 0862-8505.

"Aj tohto roku sme počuli známe duo Zuzana Berešová (SK) - klavír a Pavel Burdych (CZ) - husle. Priniesli zaujímavý koncert z diel slovenských a českých skladateliek: Vítězslava Kaprálová - Legenda, Burleska, Elegie, Ivana Loudová - Sonáta pro housle a klavír, Silvia Bodorová - Ancora una volta primavera a Concerto dei fiori, Iris Szeghy Hommage à Rodin (najpútavejšie dielo koncertu, odvíja sa od basovej polohy, s vážnou témou a niekoľko ráz znejúcimi účinnými klastrami, pôsobiacimi ako kolmé balvany) a Viera Janárčeková v zaujímavom atonálno-sonoristickom a rytmicky tématickom husľovom parte s klavírnym gestom zvukov tvorených na strunách dlaňou v Duo Extatico s elektroakustickým zvukom."